Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Visie

Mijn visie is dat het merendeel van de basisschoolkinderen thuishoort op de school dicht bij hen in de buurt. Het zou mooi zijn als ieder kind op zijn of haar eigen niveau les krijgt en uitgedaagd wordt. Daarbij is het van belang om hen aan te spreken op hun individuele talenten.  En dan hebben we het niet alleen over rekenen en taal, maar ook over andere, minstens zo belangrijke zaken, zoals creativiteit, sociale vaardigheden en technisch inzicht.

AfdrukkenE-mail

Missie

Mijn missie is om aan mijn visie handen en voeten te geven door de leerkracht te ondersteunen met vrijwilligers. De leerkracht heeft gemiddeld 25 leerlingen in de klas en in het kader van Passend Onderwijs wordt de individuele zorgproblematiek groter. De leerkracht die geen duizendpoot is, maar wel moet zijn, zal met een regisserende rol met behulp van vrijwilligers onze visie tot een succes kunnen laten worden.

AfdrukkenE-mail

Waar staat TweeS voor?

TweeS staat voor Samen, met z'n tweeën, ben je Sterk. De Leerkracht met ondersteuning in de klas biedt Passend Onderwijs. 
Wat wil ik bereiken? Ik wil verbindingen leggen tussen kind-school-vrijwilliger. Graag stel ik me voor: Mijn naam is Jeannette Beelen, moeder van drie prachtige kinderen. Al jaren werkzaam in de financiële dienstverlening , maar wil naast mijn werk daar ook graag maatschappelijk mijn steentje bijdragen. Geweldig om dat op deze manier te kunnen en mogen realiseren! Als directeur, leerkracht, IB'er (intern begeleider) van de school en natuurlijk ook ouder wil je allemaal hetzelfde: het goede voor de leerlingen (je kinderen). Dat gene eruit halen wat erin zit. Daar wil ik met TweeS graag aan bijdragen. "Samen Sterk"

AfdrukkenE-mail

Inloggen