Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Visie

Mijn visie is dat het merendeel van de basisschoolkinderen thuishoort op de school dicht bij hen in de buurt. Het zou mooi zijn als ieder kind op zijn of haar eigen niveau les krijgt en uitgedaagd wordt. Daarbij is het van belang om hen aan te spreken op hun individuele talenten.  En dan hebben we het niet alleen over rekenen en taal, maar ook over andere, minstens zo belangrijke zaken, zoals creativiteit, sociale vaardigheden en technisch inzicht.

AfdrukkenE-mail

Inloggen