Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Wat zijn de selectie-eisen t.a.v. de te selecteren vrijwilligers?

Neem mensen aan op karakter. Train hen op vaardigheden”  Met andere woorden: de selectie richt zich met name op de sociale competenties, zoals: empathisch vermogen, integriteit, communicatief vaardig zijn (in woord en geschrift), het beschikken over een flexibele instelling en zelfstandig kunnen opereren.

Daarnaast wordt er bij de selectie ook gekeken naar de specifieke talenten/mogelijkheden van de vrijwilliger, zoals:

  • Creativiteit (inzet bij kleuters, crealessen of ondersteuning t.b.v. verschillende vakken in het ontwikkelen van concreet voorbeeldmateriaal)
  • Kennis van specifiek vakgebied t.b.v. bijvoorbeeld de plusuren of gastlessen;
  • Specialistische ervaring in gedragsproblematiek (begeleiden van kinderen met specifieke aandachtsgebieden of extra ondersteuning bij leerkrachten)

AfdrukkenE-mail

Inloggen