Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Vrijwilligersverzekering

In de Algemene voorwaarden (voor de inlener/de school) van TweeS wordt vermeld dat de school verantwoording draagt voor de veiligheid van de vrijwilliger. De uitvoering van de Arbowet is van toepassing op de school. Daarnaast heeft de school een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle medewerkers in de school. Onder alle medewerkers wordt verstaan: personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers. Mocht u vragen hebben hierover, dan kan altijd contact gezocht worden met TweeS.

AfdrukkenE-mail

Inloggen