Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Doelstelling

In 2015 kreeg de Participatiewet gestalte en in 2014 kreeg de wet op Passend Onderwijs vorm. TweeS wil vorm geven aan de combinatie van deze twee wetten in het onderwijs. Ik geloof in een goede participatie/samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Samen kun je meer! De insteek is om met de werving, selectie en desgewenst begeleiding van vrijwilligers, een slag te kunnen slaan in de organisatie van passend onderwijs. Samen Sterk!

AfdrukkenE-mail

Inloggen