Wat gaat u doen op school?

Dit hangt af wat de wensen zijn van de school en eventueel wat uw expertise is. In de meeste gevallen Mocht deze er in eerste instantie niet zijn, dan zal de ondersteuning met name plaatsvinden in de klassen. De leerkracht zal specifieke taken bij u gaan neerleggen en afstemmen wat u kunt, wat u wilt en wat de leerkracht wil. Dit kan zijn bijvoorbeeld het begeleiden van kleine groepjes kinderen (lezen, rekenen, taal). Voorbereiden van creatieve materialen t.b.v. de crealessen, nakijkwerkzaamheden, aandacht besteden aan een specifiek kind met specifieke zorgtaak. Van u wordt niet verwacht dat u kunt functioneren op het niveau van een onderwijsondersteuner die daarvoor geschoold is.

Afdrukken

Inloggen