Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Wat vraagt TweeS van u als vrijwilliger?

TweeS vraagt van u dat u beschikt over goede sociale vaardigheden en voldoende beheersing van de Nederlandse taal in woord en in geschrift.

Wat verstaan wij onder goede sociale vaardigheden? Dit zijn met name het hebben van empathisch vermogen (inlevend), integer en communicatief vaardig zijn, het tonen van initiatief en belangstelling.

Bovendien is het van belang dat u beschikt over een positieve en flexibele instelling en dat u zelfstandig kunt opereren.

Daarnaast kan het zijn dat u beschikt over een specifieke expertise die u graag wilt inzetten in de school. Dit kan zijn:

  • Creativiteit
  • Kennis van specifiek vakgebied t.b.v. bijvoorbeeld de plusuren of gastlessen, zoals ICT-kennis, kennis van een vreemde taal o.i.d.
  • Specialistische ervaring in gedragsproblematiek (begeleiden van kinderen met specifieke aandachtsgebieden of extra ondersteuning bij leerkrachten);
  • Zorgervaring (medische kennis en vaardigheden).

Bovenstaande expertise is ‘echt’ niet een vereiste om geplaatst te worden op een school. Dit kan een meerwaarde zijn. Passie hebben voor het kind is van het grootste belang.

AfdrukkenE-mail

Inloggen